fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תוכנית עסקית - Business plan

תוכנית עסקית הינה תוכנית המשמשת את היזמים, בנקים ומשקיעים להבין כיצד המיזם מגיע לשלב הרעיון וכתיבת התוכנית להצלחה. התוכנית כוללת בדרך כלל את ההשקעה הראשונית, תכנון כח אדם, שיווק ומכירות, הוצאות תפעול ואחרות. לתוכנית עסקית חשיבות עצומה בתכנון נכון של התקציב והמשאבים של המיזם. לנו באקאונטיקס AccountX  ניסיון של 20 שנים, ועשרות לקוחות מרוצים בכתיבת תוכניות עסקיות.

הכנת תקציב הכנסות

בסטארט-אפ חשיבות רבה לכתיבה נכונה של תקציב ההכנסות, זיהוי מודל ההכנסות, חישוב LTV מלקוח, וכן הגדרת שוק ראשוני למוצר.

תקציב שיווק ומכירות

מהם הערוצים לגיוס לקוחות, חישוב CAC לקוח, והגדרת MARKET FIT של המוצר. אנו באקאונטיקס נלווה אותך בגובה העיניים בהכנת התוכנית העסקית

תזרים מזומנים

Cash is king, דוח תזרים הינו הדוח החשוב ביותר.דוח זה ישמש את הבנקים והמשקיעים לבחינת כדאיות השקעה במיזם.

הון / גיוס נדרש - תרחישים שונים

לפני יציאה לדרך חשוב להבין מהו ההון המינימלי הנדרש, ולאיזה אבן דרך הוא יביא אותנו, כן ניתן לצייר מספר תרחישים שונים בהנחות גיוס שונות.

P&L

דוח רווח והפסד (P&L) זהו דוח חובה בתוכנית העסקית, הדוח יפרט בחתך חודשי (בד”כ נציג ל-18-24 חודשים, לעיתים אף יותר) את ההכנסות וההוצאות

קביעה ומדידה של KPI's הרלבנטים למיזם

הצגת KPI של המיזם, יש חשיבות רבה להכרת ה-KPI של הסקטור בו אנו פועלים, כגון ARR,CAC,LTV,VOL ועוד

מאמרים אחרונים בנושא

דילוג לתוכן