fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

Cap Table טבלת הון

4CDF2F7C245DD316CC2046F4F95F6A34_800x392.20190717T191749

CAP Table או בשם העברי טבלת הון הינו כלי לרישום ומעקב על מניות החברה והמחזיקים במניות. הטבלה בדרך כלל תכלול את מספר המניות המונפק של החברה, מספר המניות הרשום ומספר האופציות המונפקות. טבלת ההון תכלול גם פירוט של האחזקה לפני דילול מלא ואחרי דילול מלא (אחזקה לאחר דילול מלא מתייחסת לאחזקה לאחר שכל האופציות הומרו למניות). כן הטבלה יכולה להתייחס למצבים שונים במבנה ההון של החברה, כגון מבנה האחזקות לפני השקעה ואחרי השקעה.

דוגמא לטבלת הון טרום השקעה

להלן דוגמא לטבלת הון בה ניתן לראות את אחזקות בעלי המניות לפני השקעה כאשר כל אחד מבעלי המניות – המייסדים מחזיק 33,000 מניות רגילות שמהוות 33.3% מסך ההון בחברה. כמו כן החברה הקצתה 11,000 אופציות לעובדים, כך שבמידה והאופציות יבשילו למניות, אזי העובדים יחזיקו 10% מהון המניות של החברה, כאשר כל אחד מהמייסדים ירד באחזקה שלו מ -33.3% ל-30%.

דוגמא לטבלת הון לאחר השקעה

בטבלת ההון להלן ניתן לראות את השינוי שחל באחזקות בעלי המניות לאחר ההשקעה בחברה. כחלק מההשקעה נכנסו שני משקיעים חדשים Investor A ו- Investor B כאשר הוקצו להם סך של 25,000 מניות רגילות. אחזקות המייסדים ירדו לאחר ההשקעה מ-33.3% ל – 26.6% לכל אחד, ובדילול מלא – לאחר הבשלת האופציות של העובדים האחזקות שלהם ידוללו ל-24.4%.

חשיבות  טבלת ההון בחברה בכלל ובסטארטאפ בפרט

טבלת ההון חשובה בכל חברה שכן היא מתארת את אחוזי האחזקה של בעלי המניות בכל רגע נתון. אולם בסטארטאפ לטבלת ההון חשיבות כפולה, שכן לסטארטאפ יש אופי דינמי, ובשנים הראשונות של הסטארטאפ יש מספר השקעות והקצאות שונות למשקיעים בהתאם לסבבי הגיוס. בנוסף פעמים רבות יש מספר סבבי הקצאה של אופציות לעובדים, אשר מבשילים גם במועדים שונים. בעל מניות אשר רוצה לוודא שהאחזקות שלו לא יורדות מ-X אחוזים או מייסדים אשר רוצים לשמר שליטה בחברה, חייבים לנהל את טבלת הון ולעדכן אותה ברמה השוטפת על מנת לדעת מה המצב האחזקות בחברה בכל רגע נתון. 

טיפים לבנייה נכונה של טבלת ההון

  • שמור היסטוריית שינויים של טבלת ההון , כל עדכון או שינוי ערוך בדף נפרד או בגיליון נפרד באקסל.
  • כל הקצאה של אופציות ולו הקטנה ביותר, יש לעדכן את טבלת ההון, ולוודא שיש מספיק אופציות בפול – בסל האופציות.
  • בעת ניתוק יחסי עובד מעביד לעובד זכות לממש את האופציות בד”כ תוך 90 יום מתאריך ניתוק היחסים, כך שאם האופציות לא הבשילו יש להחזירם לפול.
  • ברשת ניתן למצוא מספר כלים לניהול ה-CAP בתשלום, וכן יש גיליונות בחינם. בסטארטאפ צעיר אני לא ממליץ להסתבך עם כלים בתשלום, בשלבים ראשונים ניתן לנהל את טבלת ההון באקסל. במידה ואתה מוצא שזה מורכב מדי, פנה אלינו  ל- AccountX לפגישת יעוץ בחינם.

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 119
דילוג לתוכן