Author: Zohar Bar Chen

סוגי התאגדות לחברות בארה”ב

  פתיחת חברה בארה”ב חברות סטאטרפ רבות ואף משקיעים וסוחרי נדלן מסתכלים מערבה, לשוק האמריקאי האינסופי. ההתאגדות בארה”ב הינה פשוטה לרוב וניתן להקים חברה במהירות

Read More »

הקמת חברה בארה”ב

פתיחת חברה בארה”ב פתיחת חברה חדשה בארצות הברית, במיוחד בדלאוור, יכולה להציע יתרונות רבים. דלאוור היא בחירה פופולרית לעסקים בשל הסביבה הידידותית לעסק, מערכת משפטית

Read More »

רשות החדשנות מענק תנופה

מענק מסלול תנופה – כללי מסלול תנופה מתאים ליזמים ואו חברות שיש להם רעיון למוצר וזקוקים למענק על מנת לפתח את הרעיון ולבדוק היתכנות (POC-

Read More »

CHATGPT – שימוש לרואי חשבון

  מהו ChatGPT ביום ש- ChatGPT שוחרר לציבור הרחב בנובמבר 2022, נכנסתי למערכת ונדהמתי מהבינה וממערכת ה-AI ומהתשובות המדוייקות של המערכת. ניסיתי לאתגר את המערכת ולעיתים הגעתי

Read More »