fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

האקדמיה - מחירי העברה

מחירי העברה האם ניתן להימנע מעבודת השוואה?

מדוע להימנע מעבודת מחירי העברה? עבודת מחירי העברה הינה עבודת מחקר כלכלית שמושקע בה זמו רב, ולכן עלותה בהתאם יכולה להגיע לאלפי דולרים. לעיתים יש אפשרות להימנע מעבודה זאת, ומשיקולי עלות תועלת נעדיף להיכנס לסעיף פטור ולא לבצע עבודה מקיפה ויקרה שאף גוזלת תשומת לב ניהולית קיימים 2 מקרים בהן

קראו עוד »

מחירי העברה – המדרג בין השיטות

המדרג בין השיטות לבחינת מחירי העברה סעיף 85א(ג)(1) לפקודה קובע אתחובתו של תושב ישראל שהוא צד לעסקה בינלאומית להעביר לרשות המיסים בישראל, על פי דרישתה, את תיעוד מחירי העברה. נישום אינו נדרש להגיש את תיעוד מחירי העברה כחלק מדו”ח המס עצמו למעט טפסים המתארים את העסקה הבינלאומית ואת פרטי החברות הקשורות (טופס 1385, טופס

קראו עוד »

מהו עקרון אורך הזרוע במחירי העברה?

עקרון אורך הזרוע עקרון אורך הזרוע מתייחס לסוגיית מס בינלאומית בהתקיים שני תנאים :  עסקה בין שני צדדים קשורים בעלי יחסים מיוחדים, כאשר ישנה אפשרות השפעה על מחיר העיסקה, כגון עסקה בין חברה אם לחברה בת, עסקה בין חברות אחיות וכו’  עסקה בינלאומית  – כאשר שני הצדדים לעסקה נמצאים במדינות

קראו עוד »

מס מכירה בארצות הברית- בדיקת נקסוס NEXUS

  פתיחת חברה בארה”ב חברות סטארט אפ ומסחר אלקטרוני רבות נדרשות להקים חברה בת או חברה אם בארה”ב . ההתאגדות בארה”ב הינה פשוטה לרוב וניתן להקים חברה במהירות יחסית (במיוחד אם אתם מחזיקים דרכון אמריקאי). מרבית הישראלים מעדיפים להתאגד במדינת דאלוואר בה חוק החברות הינו מתקדם מאוד, ועלות ההתאגדות נמוכה

קראו עוד »

מחיר העברה – שיטת המכירה החוזרת RPM

מחיר העברה – שיטת המכירה החוזרת מחיר העברה הינו עקרון מיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי שבה לבחון האם עיסקה בינלאומית (עיסקה =  מתן שרותים, מכירת ציוד או מלאי) מתבצעת במחירי שוק או שהעיסקה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הקונה למוכר. לגבי הגדרת יחסים מיוחדים מומלץ לקרוא את המאמר שלי בנושא שיטת המכירה החוזרת 

קראו עוד »

מחיר העברה – עקרון אורך הזרוע

מחיר העברה מחיר העברה הינו עקרון מיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי שבה לבחון האם עיסקה בינלאומית (יכול להיות מתן שרותים, מכירת ציוד או מלאי) מתבצעת במחירי שוק או שהעיסקה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הקונה למוכר. לגבי הגדרת יחסים מיוחדים מומלץ לקרוא את המאמר שלי בנושא עיקרון אורך הזרוע Arms length principle כשמדובר

קראו עוד »

טופס 1385 – דיווח מחירי העברה

טופס 1385 הצהרה על עסקה בינלאומית חברה המבצעת עסקה בינלאומית עם צד קשור בחו”ל חייבת לצרף לדוח השנתי שלה את טופס 1385, מכח סעיף 85א’. ישנן תקנות מפורטות לגבי מה יש לכלול בטופס . הגדרת צד קשור? חברה שיש לה יחסים מיוחדים עם הצד השני כגון יכולת להשפיע על מחיר

קראו עוד »

שיטת ה-Cost Plus

  שיטת ה-Cost Plus שיטת Cost Plus היא שיטת תמחור בשימוש נרחב לקביעת המחיר של סחורות או שירותים המועברים בין צדדים קשורים. לפי שיטה זו, מחיר ההעברה מבוסס על עלות ייצור הסחורה או השירותים, בתוספת אחוז מוגדר לכיסוי ההוצאות בתוספת שולי רווח. עלות ייצור הסחורה או השירותים נקבעת על ידי חישוב

קראו עוד »

מחירי העברה-חוזר מס הכנסה 3/2008

מחירי העברה חוזר מס הכנסה 3/2008 המונח מחירי העברה  – Pricing Transfer מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדיםקשורים או צדדים בעלי עניין משותף (צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים כגון חברה אם וחברה בת, חברות בבעלות משותפת ועוד). בדרך כלל נושא זה מתעורר בהקשר של עסקאות הנעשות בין חברות הנכללות בתאגיד רב

קראו עוד »

מחירי העברה-Transfer Pricing

  שיטות למחירי העברה ישנן מספר שיטות שניתן להשתמש בהן לתמחור העברה, אך שלוש השיטות הנהוגות ומוכרות לרוב רשויות המס הן:   שיטת Comparable Uncontrolled Price (CUP): שיטה זו משווה את המחיר הנגבה עבור סחורות או שירותים המועברים בין צדדים קשורים למחיר הנגבה עבור סחורות או שירותים דומים בעסקה בין

קראו עוד »
דילוג לתוכן