Category: תמריצים ומענקי מדינה

רשות החדשנות מענק תנופה

מענק מסלול תנופה – כללי מסלול תנופה מתאים ליזמים ואו חברות שיש להם רעיון למוצר וזקוקים למענק על מנת לפתח את הרעיון ולבדוק היתכנות (POC-

Read More »

מפעל טכנולוגי מועדף

מפעל טכנולוגי מועדף – הטבת מס לסטארטאפים וחברות הייטק  בעבר Founder-ים רבים התלבטו היכן כדאי להקים את החברה שלהם מבחינת הבטי מס וחיסכון (יש לזכור

Read More »