Cap Table אז כמה זה יוצא אחרי הכסף?

Cap Table

טבלת הון הינה כלי לרישום ומעקב של מניות ואופציות החברה. זאת טבלה שכל יזם צריך להכיר בעל פה (גם אם נעיר אותו באמצע הלילה), טבלת ההון בעת בהקמת החברה מאוד פשוטה וכוללת 2-5 שורות כאשר כל שורה מייצגת את בעל המניות ומספר המניות הרגילות שהוא מחזיק. זה הבייסליין של החברה והוא פשוט ומובן, אך כיצד לחשב את אחוז האחזקה של בעלי המניות לאחר ההשקעה, ובדילול מלא, כאשר יש שווי לפני הכסף ושווי לאחר הכסף. מתברר שלעיתים זה מבלבל, במאמר זה ננסה לעשות סדר. 

אז כמה זה יוצא לפני הכסף

תחילה בואו נכיר מספר מונחים בסיסיים, וכן את נוסחת החישוב של לפני הכסף ואחרי הכסף.

שווי חברה לפני הכסף (Pre-Money)– שווי החברה   לפני הזרמת כספי ההשקעה לחברה,  מכיוון שרגע לאחר ההשקעה שווי החברה גדל בסכום המזומן שנכנס לבנק, אם כך השווי לפני = לשווי אחרי פחות כספי ההשקעה,  לעיתים יותר נוח לדבר על השווי במונחים של לפני הכסף (=לפני שהכסף הושקע ונכנס לחשבון הבנק של החברה)

שווי חברה לאחר הכסף (Post-Money)– לאחר סבב ההשקעה החברה התעשרה בכספי ההשקעה שנכנסו לחשבון הבנק, כך שאם לפני ההשקעה שווי החברה הינו X, אזי לאחר הכסף שווי החברה = X+כספי ההשקעה.

ניתן לראות זאת  יפה במחשבון ההשקעה (שבניתי בעצמי, קצת פירגון בכל זאת רואה חשבון)

דילול – כשהמשקיע החדש נכנס לחברה, החברה מנפיקה לו מניות חדשות (בדרך כלל), בדוגמא למטה ניתן לראות CAP TABLE טרום השקעה הכוללת 3 מייסדים כשכל מייסד מחזיק שליש מהמניות(עמודות 2, 5). כן ניתן לראות בטבלה שהחברה הקצתה 11,000 אופציות לתוכנית אופציות לעובדים ויועצים(עמודה 3), כך שבדילול מלא- בהנחה שכל האופציות יוקצו וימומשו אזי % האחזקה של המייסדים ירד מ-33.3% (עמודה 5), ל-30% (עמודה 7). וכל זאת עוד לפני שנכנס משקיע חדש לחברה.

עתה בואו נראה מה קורה ל-Cap table לאחר כניסת שני משקיעים חדשים לחברה Investor A +Investor B: 

בואו נניח ששני המשקיעים שלנו רוצים להשקיע מיליון דולר בחברה, ובתמורה הם מבקש 20.2% מההון של החברה (תמיד לאחר ההשקעה), אזי אנחנו נחשב מה שווי החברה בהנחה שהכסף נכנס לבנק (Post money), מי שרוצה יכול לבדוק אותי במחשבון למעלה …

שווי החברה אחרי ההשקעה :

כאמור המשקיעים מבקשים 20.2% בתמורה למיליון דולר, אזי החישוב לשווי החברה הינו –

1,000,000/20.2% (8.1%+12.1%)=4,950,495

ובאותו אופן נחשב את שווי החברה לפני הכסף(נפחית בעצם את כספי ההשקעה מהשווי):

4,950,495-1,000,000=3,950,495

ובדילול מלא, לאחר מימוש 11,000 אופציות, שווי האחזקה של המשקיעים החדשים ידולל מ 20.2%, ל-18.5%, דילול של 8.5%
כן היזמים מדוללים מ-33.3% (Pre Money), ל 26.6% (Post Money), דילול של כ-20%

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 56