fbpx
Search
Close this search box.

מדוע חייבים לנהל דוח תזרים מזומנים

הקמת סטארטאפ הינה עסק מסובך למדי, כ-70% מהסטארט-אפים בישראל לא שורדים את השנה השלישית. לפיכך, אנחנו חייבים לעשות הכול, על מנת שנצליח. אחד הצעדים להצלחת הסטארט-אפ מוצלח הינה ניהול דו”ח תזרים מזומנים, ומעקב תזרימי.
במאמר, נסקור מהו הדו”ח, מדוע הוא כל כך חשוב, ומהם החלקים השונים בדו”ח תזרים המזומנים.

מה כולל דוח תזרים מזומנים

תזאים מזומנים הינו דו”ח פיננסי בו רשומות כל ההכנסות וההוצאות של עסק במשך תקופה מסוימת בדרך כלל רבעון או שנה. בדו”ח נרשום כמה כסף נכנס וכמה יצא, ההפרש הין הכניסה ליציאה נקרא בדרך כללל שריפת מזומנים או Burnrate. חשוב לזכור, תזרים המזומנים ורווח אינם זהים! בעוד בשורת ההכנסות ישנן ההכנסות פוטנציאליות, בתזרים המזומנים אנחנו רושמים רק את הכסף שכבר עבר מהלקוח (זהו ההבדל בין שיטת הצבירה בו מנוהל ה-P&L לשיטת המזומן של התזרים). 

מה נרשם בדו”ח – בדו”ח אנחנו רושמים כל הכנסה והוצאה שיש לנו ומציינים את מקור הכנסה והשימוש של ההוצאות. הכסף הוא הדם של העסק, ואנחנו צריכים להיות זהירים איתו. 

 מדוע דו”ח תזרים מזומנים חשוב כל כך?

יד על הדופק – בדו”ח אנחנו מפרטים את ההכנסות וההוצאות בחתך חודשי, כך שאנחנו יכולים לתכנן מראש נקודת פיק ולהערך מראש לקשיי נזילות.

תובנות חדשות על העסק – בזכות העובדה שההוצאות וההכנסות שלנו מפורטות, אנו יכולים לגלות דברים חדשים על החברה, ולבצע SWOT (זיהוי חוזקות וחולשות) בצורה מיטבית. 

גידול ברווחים –  ישנן שתי דרכים להגדיל את שורת הרווח של חברה, להגדיל את ההכנסות או להקטין את ההוצאות.  בסטארטאפ בתחילת הדרך זה יהיה בדרך כלל הקטנת ההוצאות שכן אין עדיין הכנסות. תמיד נחמד להכניס יותר, אך כשאנחנו מודעים לכל פרט בעסק שלנו, נצליח להקטין בהוצאות ולחסוך בכל מקום שאפשר. 

הערכה מיטבית של החברה – מעבר למקימי הסטארטאפ- הפאונדרים, הדו”ח נותן גם למשקיעים, קרנות ומלווים אפשרות להעריך את מצבה הפיננסי של הסטארט-אפ. אם דו”ח התזרים הינו חיובי ויראה צמיחה, כך נוכל לתת ביטחון למשקיעים שלנו שהם עשו החלטה נכונה ולגייס משקיעים נוספים. 

כל חברה מחויבת בו – תקנות הדיווח הכספי בישראל זהות לאילו הבינלאומיות (IFRS). לפיהן, דוח תזרימי המזומנים הוא דוח כספי נדרש לכל החברות, לרבות חברות ציבוריות ופרטיות. מלבד החובה לדוח תזרים   

 

החלקים השונים בדו”ח תזרים מזומנים

 הדו”ח מורכב משלושה חלקים:
 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – בחלק זה נפרט על כל הכנסה והוצאה מהפעילות השוטפת של החברה. הכנסות ממכירות ללקוחות, תשלום לספקים, עלות השרותים. משכורות לעובדים, השכרה של מבנים. חלק זהו מקושר לחלק המבצעי העיקרי והייחודי של העסק. זהו החלק החשוב ביותר של הדו”ח, על פיו משקיעים, אנליסטים וגם אנחנו יכולים להבין האם הסטארט-אפ עצמו מניב רווח, והאם הוא יצליח לטווח הארוך.

תזרים מזומנים מפעילות השקעה – בחלק זה אנו נפרט את ההכנסות וההוצאות הקשורות לטווח הארוך כגון קנייה ומכירה של ציוד ורכוש קבוע, נוסף על השקעה בחברות אחרות. 

 תזרים מזומנים מפעילות מימון –  בחלק זה רשומים כל ההכנסות ההוצאות הקשורות לפעילות המימון של החברה. כלומר כל התזרימים הקשורים למקורות זרים: גיוס הון קבלת והחזר הלוואות, גיוס SAFE, והנפקת מניות. 

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול חשבונות במערכות ERP מתקדמות , יש לנו ניסיון רב במיסוי ישראלי ובינלאומי, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email
דילוג לתוכן