fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כיצד להשקיע את כספי הגיוס בסטארטאפ

Fund raising

Founder – כך תשקיע נכון, את כספי הגיוס.

הרבה Founder-ים מתלבטים בשאלה כיצד להשקיע את כספי הגיוס. בגיוס Seed סטארטאפ ממוצע נפגש לראשונה בחייו עם סכום כסף השווה 1-4 מיליון דולר, וב-Round A הסטארטאפ נפגש עם כמה מיליוני דולרים. ההרגשה טובה, החיוך חוזר לפנים אבל כיצד שומרים על הכסף, וכיצד יש להשקיע אותו בצורה סולידית ובטוחה?

 חשיפה לשער החליפין
 
מרבית הסטארטפים הפעילים בארץ פועלים עם חשיפה לשינוי בשער חליפין למטבע חוץ, תלוי באלו מדינות הלקוחות הספקים והעובדים פעילים. כפועל יוצא קיימת רגישות לשער החליפין. ברוב המקרים החשיפה תהיה לדולר אמריקאי, ואז נצטרך להתמודד עם מספר שאלות מה הסכום שנרצה להגן, וכן מה הכלי שבעזרתו נרצה להגן.
 
כדי לפשט את הדברים נציג דוגמא מספרית:

סטארטאפ צעיר גייס 1.5 מיליון דולר ב-SEED כאשר 70% מההוצאות שלו הינן שיקליות (כגון הוצאות שכר, שכ”ד), והיתרה 30% הוצאות דולריות (הוצאות HOSTING,רישיונות ושיווק וכו’). סטארטאפ זה היה מעדיף לקבל את מרבית כספי הגיוס בשקל שכן מרבית ההוצאות שקליות, על מנת ליצור הקבלה בין מטבע הגיוס למטבע ההוצאות שלו.

במאמר מוסגר,מרבית ה-VCs  (קרנות הון סיכון) בארץ מגייסים במטבע דולרי, ולכן מטבע ההשקעה במרבית המקרים יהיה דולרי, כאשר התנודות בשע”ח יכולות להגיע ל-10% בשנה, ועלולות לשחוק את כספי ההשקעה. 

סטארטאפ שכספי הגיוס היו אמורים להספיק לו לשנתיים עד לסבב הבא, אם לא יגן על עצמו, עלול למצוא את עצמו בסיטואציה שהפסיד 2-3 חודשים מחייו, המשמעות הינה שהוא לא יספיק להשלים את היעדים שלו. ויגיע לסבב הגיוס הבא  בשווי נמוך יותר, ובמקרה הרע – אף לא יצליח לגייס כלל.

כיצד להגן על הכסף?

ראשית כל יש להכין תזרים לפי מטבע של החברה עד לסבב הבא, , לדוגמא בתזרים נציין את שכר העובדים בשקלים, הוצאות Online Marketing ב-USD, כך שהתוצאה בסופו של דבר תחשב  מהו מטבע הפעילות העיקרי של החברה, ולאלו מטבעות נוספים יש חשיפה.

רצ”ב דוגמא לרווה”פ (מזומן) לפי חשיפה למטבע: 

ניתן לראות מהדוגמא ש-68% מההוצאות החזויות הן בש”ח ו-33% מההוצאות בדולר, כן יש להתייחס לחשיפת מטבע בסעיף ההכנסות, שכן הן מגדילות או מקטינות את החשיפה למטבע.

בדוגמא הנ”ל על מנת להימנע מחשיפה לשע”ח היינו שומרים על 28% מכספי הגיוס בדולר ו-72% היינו ממירים לשקל, ומפקידים בפיקדון שיקלי (בהחה שכספי הגיוס התקבלו ב-USD).

* בתזרים מזומנים העתידי גם בהוצאות קפיטליות, וגם בהתחייבויות שלא מקבלות ביטוי בדוחות.

 כיצד נשקיע את כספי ההשקעה.
 
לאחר שחישבנו את החשיפה העתידית לכל אחד מהמטבעות אנו נרצה להתאים את כספי ההשקעה לתזרים שלנו. אם הגענו למסקנה ש-68% מתזרים המזומנים העתידי הינו שיקלי אזי אנחנו נדאג להמיר באופן יחסי 68% מכספי ההשקעה שקיבלנו בדולר, לשקל. ואת השקלים נפקיד בפיקדון שיקלי לשימוש השוטף של החברה. 
 

במאמר זה אנו לא עוסקים בנושא ההגנה על שער החליפין, מהסיבה שבמידה ויש לי הקבלה בין השקלים והדולרים בבנק, לתזרים העתידי שלי, אזי אני אדיש לתנודות. כאשר יש לי חשיפה עתידית לשער החליפין רק אז אנו נשתמש בכלי הגנה נפוצים כגון עסקאות Forward בו נקבע מראש את שער ההמרה, ועסקאות רכישת אופציה המקנה זכות למכור בשער נקוב תמורת פרמיה המשולמת מראש

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 75
דילוג לתוכן