fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מחירי העברה-Transfer Pricing

מחירי העברה מתייחס להסדרת מחיר שרותים וסחורות על פי תנאי שוק, כאשר ישנם יחסים מיוחדים בין שני הצדדים לעסקה בינלאומית כגון עסקה בין חברה אם במדינה אחת וחברה בת במדינה שנייה. כדי להתמודד עם האפשרות של קביעת מחיר שלא בהתאם לתנאי שוק, מדינות רבות יישמו תקנות מחירי העברה ודורשות מחברות לספק תיעוד ולהצדיק את מחירי העסקה שנקבעו על ידן. מחיר העברה יכול להיות נושא מורכב, הכולל שיקולים כמו ערך הקניין הרוחני, מיקום מתקני הייצור ותפקיד השיווק וההפצה. כתוצאה מכך, מחיר העברה הפך לנושא קריטי עבור תאגידים רב לאומיים, רשויות מס וארגונים בינלאומיים כמו ה-OECD. 

זיהוי צדדים קשורים לעסקה

יש חשיבות רבה לזיהוי צדדים קשורים לעסקאות. זיהוי צריך לכלול את הצדדים והאחראיות של כל צד בתהליך הייצור והמכירה.

ניתוח מחירי העברה

ניתוח ותמחור של מחירי העברה כולל מה התרוצה של כל צד קשור מבחינת הוצאות הייצור, הסיכונים שכל צד נושא, וההשקעה בציוד קניין ומכונות.

קביעת שיטת התמחור

יש לקבוע את שיטת התמחור המתאימה ביותר לשימוש, יש מספר שיטות תמחור שניתן להשתמש בהן לקביעת Arm’s length המחיר יעד שנמצא במתחם הסבירות

תכנון ויישום אסטרטגיית מחירי העברה

אנו נסייע לכם ליישם את השיטה וחיוב בין החברות באופן שוטף אל פי עבודת מחירי העברה.

תיעוד עבודת מחירי העברה ע"פ הוראות רשויות המס

אנו נתעד את עבודת המחקר בדוח מפורט המספק הסבר לשיטה שנבחרה, ומצדיק את כל ההנחות שבוצעו

בחינת עבודת מחירי העברה אחת לתקופה

יש חשיבות לבחינת ההנחות שנלקחו בחשבון בעת ביצוע העבודה על מנת לבחון האם התמחור שבחרנו עדיין רלבנטי

מאמרים אחרונים בנושא

דילוג לתוכן