fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקציב שנתי בסטארטאפ

חשיבות תקציב שנתי בסטארטאפ

התקציב הינו כלי ניהולי לתכנון ובקרה של ההכנסות וההוצאות בחברה. התקציב משמש לתכנון הפעילות השנתית של החברה, אע”פ שלעיתים התקציב מתוכנן לתקופות קצרות יותר כגון חודש או רבעון, לרוב התכנון הינו שנתי. תכנון התקציב מתבצע בדרך כלל בסוף שנה, בחודשים אוקטובר – דצמבר בהם ה-CFO או החשב אוסף את נתוני השנה הנוכחית כ-Baseline  לתחילת העבודה על התקציב לשנה הבאה. לאחר אישור התקציב  (בד”כ על ידי דירקטוריון החברה) מחלקת כספים מנהלת בקרה רציפה של התקציב על מנת לזהות חריגות ולהתריע מבעוד מעוד על ניצול יתר, חוסר ניצול או שינויים מהותיים בתקציב שאושר.

הוצאות

 חישוב ההוצאות מתבסס על פירוק ההוצאות עד לרמה הנמוכה ביותר ובנייתו בשני אופנים:

  1. Bottom-up  כמו כן הוא בניית התקציב מלמטה כגון הוצאות שכר נבנה מרמת העובד ואחוז המשרה, עד לעלות השכר הכוללת בחברה.
  2. Top down בתציב זה נקבעים יעדים כגון יעד מכירות שנתי, וממנו גוזרים את שאר העליות כגון עלויות שיווק ומכירות המבוססות על יעד המכירות.
 
מספר נקודות שיש להתחשב בבניית ההוצאות:
  • חישוב ההוצאות בתקציב מתבסס בחלקו על ההוצאות השוטפות בשנה הנוכחית,  יש לנרמל הוצאות שהיו בהם שינויים גדולים כגון הוצאות תיווך למציאת משרד שבמהותה הינה חד פעמית, וניתן לנטרלה מהתקציב.
  • במהלך הכנת התקציב יש לשבת עם בעלי תפקידים בחברה על מנת לכלול את הוצאות המתייחסות לתוכנית האסטרטגית של כל מחלקה בחברה בנפרד, כגון ישיבה עם מחלקת IT אפשר ללמוד על הצרכים שלהן מבחינת Storage, Security, Licenses  לשנה הבאה ויש לתקצב זאת.
  •  התקציב הינו תמונת ראי של התוכנית העסקית של החברה ועל כן הוא צריך לשקף את הפעילות המתוכננת בכל אחת מהמחלקות, פיתוח, מוצר, שיווק ומכירות.
  • בסטארטאפים בשלב SEED, ישנה חשיבות גדולה להערכה נכונה של הוצאות הפיתוח, כולל הוצאות שכר רישוי תוכנה ו-HOSTING. בחברות שהחלו למכור יש חשיבות גדולה להערכה נכונה של הוצאות מכירה ושיווק של החברה, שכן זוהי הוצאה משמעותית ו-KPI עיקרי בהוצאות המכירה ושיווק של החברה.
 
הכנסות
בסעיפי ההכנסה יש להתייחס להכנסות ARR Annual Recurring Revenue, ואם מדובר בסטאטאפ בתחילת הדרך יש להתחשב ב – MRR-Monthly Recurring Revenue. כאשר יש חשיבות לחישוב נכון של הגידול בהכנסות שיתמוך מצד אחד בתוכנית העסקית ובמצגות למשקיעים, מצד שני התקציב צריך להיות מחובר למציאות. בחישוב ההכנסה לשנה הבאה יש להתבסס על ה ARR הנוכחי (לקוחות משלמים) בניכוי לקוחות נוטשים (Churn) בתוספת הגידול בלקוחות המתוכנן לשנה הבאה.
 

הוצאות קפיטליות (CAPEX)

הוצאות שמשך זמן ההנאה מהם גדול משנה קלנדרית אחת, או שההוצאה הינה לטובת יצירת רווחים בעתיד, נהוג לכנות כהוצאה קפיטלית כגון הוצאות רכוש קבוע, וכן הוצאות פיתוח בשלב הראשוני. הוצאות אלו מופיעות במאזן תחת הוצאות רכוש קבוע או רכוש אחר.

ההוצאה הקפיטלית נפרסת על פני מספר שנים, כאשר החלק השוטף מופיע תחת הוצאות פחת ויכלל בתקציב מתחת להוצאות התפעוליות EBITDA (Earnings before interest, taxes, Depreciation and Amortization). להוצאות קפיטליות יש השלכה על ה-Cashflow של החברה שכן מבחינת Cash זאת הוצאה מיידית, בעוד שחשבונאית הוצאה זאת יכולה להיפרס על פני מספר שנים.

מבחן רגישות (Sensitivity Test)

יש חשיבות לביצוע מבחן רגישות לתקציב השנתי, המבחן נותן לנו להתכונן ל Worst Case  וכן למצב שהביצוע עולה על כל התחזיות. ניתן לבצע מבחן על פי מספר משתנים שונים כגון:

  1. שינוי בשער החליפין – כיצד שינוי של 5% או 10% בשער החליפין ישפיע על תוצאת הרווח התפעולי (EBITDA), או על הרווח הנקי.
  2. שינוי בפרמטרים עיקריים כגון עלות CAC, מספר משתמשים, Conversion rate, עלויות אלו יכולות להשפיע על שורת ההכנסות, וכן על הוצאות מכירה ושיווק.
  3. גיוס בתחילת שנה או סוף שנה, ישפיע על התקציב, ועלול אף להשפיע על עתיד החברה. מומלץ ליצר סנריו שהגיוס מתקדם כמתוכנן, אולם כדאי ליצר סנריו נוסף בו הגיוס מתעכב, ולראות מה ההשפעה שלו.
 
 ב-AccountX יש לנו ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בבניית תקציבים ותוכניות עסקיות לסטארטאפים, אנו נסייע לך בבנית תקציב ובבקרה שוטפת לאורך השנה, קבע פגישת יעוץ בחינם.
 
LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 139
דילוג לתוכן