fbpx
Search
Close this search box.

Last Updated on יולי 24, 2023 by Zohar Bar Chen

מחיר העברה – עקרון אורך הזרוע

מחיר העברה

מחיר העברה הינו עקרון מיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי שבה לבחון האם עיסקה בינלאומית (יכול להיות מתן שרותים, מכירת ציוד או מלאי) מתבצעת במחירי שוק או שהעיסקה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הקונה למוכר. לגבי הגדרת יחסים מיוחדים מומלץ לקרוא את המאמר שלי בנושא

עיקרון אורך הזרוע Arms length principle

כשמדובר בעסקאות בינלאומיות, ממשלות רוצות להבטיח שחברות ישלמו את חלקם ההוגן במסים. כאן נכנס לתמונה המושג “אורך זרוע”. במאמר זה נסביר מה המשמעות של אורך זרוע וכיצד הוא משפיע על המסים.

 

מהו אורך הזרוע?

אורך זרוע הוא מונח המשמש לתיאור העיקרון לפיו עסקאות בין צדדים קשורים צריכות להתנהל כאילו היו בין צדדים לא קשורים. במילים אחרות, המחיר או תנאי העסקה צריכים להיות דומים למה שיוסכם בעסקה בין שני צדדים לא קשורים – שזה בעצם מחיר שוק, בה מנהלים משא ומתן ונקבע מחיר בין הצדדים.

מדוע אורך הזרוע חשוב?

אורך הזרוע חשוב מכיוון שהוא מבטיח שעסקים לא יפחיתו  באופן מלאכותי את חובות המס שלהם על ידי מניפולציה של מחירים בעסקאות עם צדדים קשורים. לדוגמה, חברה יכולה למכור מוצר לחברה הבת שלה במחיר נמוך משווי השוק, ובכך להפחית את רווחיה וחבות המס שלה. כללי אורך זרוע מונעים זאת בכך שהם דורשים שהעסקה תתבצע לפי שווי שוק הוגן.

כיצד פועלים כללי אורך הזרוע?

כללי אורך זרוע מחייבים שעסקאות בין צדדים קשורים יתבצעו בטווח זרוע. המשמעות היא שהמחיר או תנאי העסקה צריכים להיות דומים למה שיוסכם בעסקה בין שני צדדים לא קשורים. במידה והעסקה לא תתבצע בטווח זרוע, רשאיות רשויות המס להתאים את המחיר או תנאי העסקה כך שישקפו את מה שהיה מוסכם בין צדדים שאינם קשורים. אם כן מהו הטווח הזה? מבחינה סטאטיסיטית אם נדגום באופן אקראי 100 עיסקאות דומות שבוצעו בתנאי שוק, ונפחית את הרבעון העליון והרבעון התחתון כך שנקבל את המדגם ללא שוליים, הטווח שקיבלנו הוא אורך הזרוע בו המחיר יכול להיות בגבול העליון או בגבול התחתון שלו

חוקי אורך זרוע יכולים להיות מורכבים, והם משתנים בהתאם למדינה. רוב המדינות עוקבות אחר ההנחיות שנקבעו על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD), המספק מסגרת לקביעת מחירים לאורך הזרוע.

הנחיות מחיר העברה של ה-OECD

 

הנחיות מחיר העברה של ה-OECD מספקות מסגרת לקביעת המחיר. ההנחיות מחייבות חברות לנתח את הפונקציות, הנכסים והסיכונים הכרוכים בעסקה כדי לקבוע מחיר שוק הוגן. ניתוח זה צריך לקחת בחשבון את התנאים הכלכליים ואת האסטרטגיות העסקיות של הצדדים המעורבים. כך שחברה הנושאת בסיכונים גבוהים יותר מחברה מקבילה, יכולה לגבות מחיר העברה גבוה יותר שכן היא חייבת להגן על עצמה מסיכונים

כמו כן, ההנחיות מספקות מספר שיטות לקביעת מחירי זרוע, לרבות שיטת המחיר הבלתי מבוקר הדומה, שיטת השוואת המחיר/השוואת הרווחיות ושיטת העלות פלוס (Cost Plus) ועוד. השיטה שתבחר תהיה תלויה בעסקה הספציפית ובנתונים הזמינים.

 

עונשים על אי ציות

אי עמידה בכללי אורך היד עלולה לגרום לקנסות משמעותיים, לרבות מסים נוספים, ריבית וקנסות. במקרים מסוימים, עשויות לחול גם סנקציות פליליות.

העונשים על אי ציות יכולים להיות חמורים, וחברות צריכות לנקוט בצעדים כדי להבטיח שעסקאות עם הצדדים הקשורים שלהם יתבצעו בטווח השוק-אורך הזרוע. זה עשוי לכלול ביצוע מחקר מחיר העברה לקביעת אורך הזרוע, תיעוד הניתוח והמסקנות ושמירה על רישומים לתמיכה בתמחור.

 

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול חשבונות במערכות ERP מתקדמות , יש לנו ניסיון רב במיסוי ישראלי ובינלאומי, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email
דילוג לתוכן