fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

Last Updated on אוקטובר 8, 2023 by Zohar

כיצד לכתוב תוכנית עסקית לחברת מכשור רפואי

כתיבת תוכנית עסקית לחברת מכשור רפואי (Medical Device)

תוכנית עסקית היא מסמך המספר את הסיפור של המיזם, באמצעות התוכנית אנו מספרים כיצד באמצעות השקעה או הלוואה המיזם יגיע מנקודה א’ לנקודה  ב’ על ציר הזמן.

מומלץ לקרוא תחילה את המאמר בנושא כתיבת תוכנית עסקית על מנת להבין ולהכיר את היסודות של כתיבת תוכנית העסקית.

בכתיבת תוכנית עסקית למיזם בתחום המכשור הרפואי, אנו נתייחס לנקודות הבאות הייחודיות לתחום זה:

הכנסות

 1.  מכירות – בסעיף מכירות אנו נתייחס למכירות באזורים בהם החברה קיבלה אישור רפואי או רגולטורי למכירות, כך שלא יתכנו מכירות באירופה לפני קבלת אישור ה-CE למכירות, ובארה”ב לפני אישור FDA.
 2. מכירות חומרים מתכלים – במידה ומדובר על מכירת מערכות עם חומרים מתכלים (disposable), אנו נציין את המכירות ממכירת/ השכרת המערכת, ומכירות מחומרים מתכלים בשני סעיפים נפרדים.
 3. מכירות באמצעות מפיצים – יש לציין את אחוז ההפצה בכל טריטוריה גיאוגרפית, במידה והתוכנית מדברת על מכירה באמצעות חברות בת, יש לשים לב למחירי העברה בין החברות, ולציין את ההנחות השונות.

הוצאות

 1. הוצאות R&D – בסעיף זה אנו נכלול את שכר הפיתוח, קבלני משנה, עלות מעבדות ושימוש בחומרים, כן יש לכלול את עלות פיתוח אב טיפוס (Prototype).
 2. פטנטים –  יש כאלה הכוללים את הוצאות רישום פטנטים כחלק מהוצאות פיתוח, ויש הכוללים אותם בהוצאות הנהלה וכלליות, מבחינה חשבונאית טהורה יש לשקול רישום נכס לא מוחשי בגין הפטנטים במאזן, והפחתתם לאורך חיי ההנאה מהפטנט.
 3. הוצאות רגולציה – יש לכלול את הוצאות הקשורות לרגולציה כולל שכר עובדים קבלני משנה ותשלום אגרות, תוך הבחנה בין עלות הרישום בכל טריטוריה בנפרד כגון עלות רישום ארה”ב (FDA), עלות רישום באירופה (CE) וכו’.
 4. מענקים – באם המיזם מתכנן לקבל מענקים בגין הוצאות הפיתוח, יש להוסיפם להוצאות פיתוח בסימן שלילי (הקטנת הוצאה) ולא כהכנסה.
 5. הוצאות קליניקה – יש הכוללים הוצאות אלו בסעיף נפרד (תלוי במהותיות של סעיף זה). הוצאות אלו יכללו הוצאות שכר עובדי קליניקה, יעוץ חיצוני- כולל יעוץ חיצוני על ידי ה- Advisory Board, הוצאות ניסויים קליניים והוצאות נסיעה לחו”ל.
 6. הוצאות מכירה ושיווק – בסעיף זה נכלול את הוצאות שכר, עלות פירסום Offline  ופרסום Online , שכר פיתוח עסקי, עלות נסיעות לחו”ל, השתתפות בכנסים.
 7. הוצאות הנהלה וכלליות – נכלול הוצאות הנהלה, שכירות, תקשורת, רווחה וכו’, משקיעים תמיד יעדיפו לראות את ההוצאות האלו צנועות ככל האפשר, כך שבמידה והמנכ”ל מתעסק גם בפיתוח- אזי נפצל את עלות השכר שלו על פני מספר סעיפים שונים.
 8. הוצאות ייצור (COGS) – במידה ואנו כוללים בתוכנית הוצאות ייצור אזי אנו נכלול בסעיף זה את עלות רכישת החומרים, עלות העבודה, קבלני משנה אריזה ומשלוח. 
תזרים מזומנים
 1. תזרים מזומנים הינו אחד הדוחות החשובים ביותר בתוכנית עסקית, ויש לבחון את הנושאים הבאים בעת הכנתו:
  • אשראי ספקים – יש לקחת בחשבון אשראי ממוצע של שוטף + 30 יום.
  • אשראי לקוחות – יש להתחשב בסוג הלקוח, לקוחות מוסדיים כגון בתי חולים וקופות – יש לחשב לפי ממוצע של שוטף + 90 יום.
  • רכוש קבוע – יש לחשב את עלות רכישת רכוש קבוע בתזרים, את הפחת יש לכלול בדוח רווח והפסד.
  • היוון הוצאות פיתוח, רישום הוצאות פטנטים – יש הכוללים הוצאות אלו בהתאם לכללי חשבונאות בתזרים, כאשר את הפחת יש לכלול הוצאות פחת והפחתה.
  • יש לכלול את ההשקעה בתזרים, ולבחון לכמה חודשים ההשקעה מספיקה, לפני שהמיזם יצטרך לגייס, גיוס המשך. בד”כ הדוחות יכללו 18 או 24 חודשים.

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email
דילוג לתוכן