Last Updated on November 21, 2023 by Zohar Bar Chen

טופס 1385 – דיווח מחירי העברה

טופס 1385 הצהרה על עסקה בינלאומית

חברה המבצעת עסקה בינלאומית עם צד קשור בחו”ל חייבת לצרף לדוח השנתי שלה את טופס 1385, מכח סעיף 85א’. ישנן תקנות מפורטות לגבי מה יש לכלול בטופס .

הגדרת צד קשור?

חברה שיש לה יחסים מיוחדים עם הצד השני כגון יכולת להשפיע על מחיר העסקה. יחסים אלו קיימים בין חברה אם לחברה בת, חברות אחיות, או בעל עניין וחברה בבעלותו. במקרה כזה חלים יחסים מיוחדים, המצריכים טיפול בסוגייה של מחירי העברה

הגדרת יחסים מיוחדים

1. ההגדרה של צדדים קשורים בסעיף 76 הינה הגדרה מרחיבה של רשות המיסים לגבי יחסים שבין אדם לקרובו (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצאים ובני זוגם).

2.שליטה של צד אחד בעסקה בצד השני (שליטה = החזקה של 50% או יותר מאמצעי השליטה ).

3. שליטה של אדם אחד בשני צדדים לעסקה במישרין או בעקיפין 

על מה חובת הדיווח

  1. שמות הצדדים המעורבים בעסקה
  2. מהות וסוג העסקה הבינלאומית
  3. מחיר העסקה
  4. פירוט העסקה
  5. הצהרה וחתימה כי העיסקה בוצעה בתנאי שוק
 
להורדת טופס 1385 – לחץ כאן

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email