fbpx
חיפוש
Close this search box.

מנגנון Reverse Charge

VAT

עקרונות המע”מ באירופה עוגנו בדרקטיבה השישית משנת 2007, כאשר הכללים חלים על כל אחת מ-27 מדינות הEU שאמצו את החקיקה. הדרקטיבה אף קובעת את טווח המע”מ שכל מדינה יכולה להחיל בתנאי שהם יהיו בטווח שנקבע בין  המינימום של 15% למקסימום של 27%.

הדרקטיבה אף מטפלת במע”מ החל בין שני עוסקים או חברות הנמצאים במדינות שונות באיחוד. לדוגמא חברה גרמנית רוכשת סחורה או שרותים מחברה צרפתית במקרה כזה על החברה הרוכשת (החברה הגרמנית) חל מנגנון דיווח של ה- Reverse Charge, מנגנון זה נועד לצמצם את הבירוקרטיה שברישום החברה הצרפתית לרשויות המע”מ בגרמניה, ועל ידי השימוש במנגנון העיסקה דווחה, על אף שתוצאת המס שלה הינה אפס.

דוגמאות להחלת Reverse Charge

  1. חברה גרמנית השוכרת חברה צרפתית לעיצוב אתר האינטרנט שלה, במקרה זה יכול המנגנון רק במקרה שהחברות רשומות ל- EU VAT.
  2. חברה צרפתית רוכשת סחורה מחברה בלגית, כאשר החברה הבלגית רשומה ל-EU VAT
 

דוגמא לאי החלת Reverse Charge

  1. חברה גרמנית השוכרת חברה צרפתית לעיצוב אתר האינטרנט שלה, אולם החברה הגרמנית אינה רשומה ב-EU VAT, במקרה כזה על החברה הצרפתית נותנת השרות, להוציא חשבונית עם מע”מ מלא, ועל החברה הגרמנית לשלם את המע”מ לחברה הצרפתית.

כיצד מחשבים את המע”מ ב- Reverse Charge

ספק  – כאשר חל מנגנון ה-Reverse Charge הספק מוציא חשבונית על סכום הסחורה ללא המע”מ, בעת הפעלת המנגנון חובה על הספק לבדוק את הרישום של הלקוח ל-EU VAT בדיקה זאת מתבצעת באתר ה-VIES של האיחוד האירופאי.
הלקוח  – מקבל חשבונית עבור הרכש ללא מע”מ, ובדיווח שלו לרשיות הוא כולל את מע”מ העיסקאות לדוגמא 19%, וכן כולל את מע”מ העיסקאות (גם 19% – שיעור המע”מ במדינת הספק) כך שהנטו של הפעולה הינה 0% כך שלהפעלת המנגנון יש חשיבות דיווחית אך לא תזרימית שכן התוצאה שלה הינה 0%.

הערות למנגנון Reverse Charge

  1. חובה לציין על החשבונית שהינה Reverse Charge, במספר מדינות חובה לציין את הסעיף בחוק שעל פיו חל המנגנון.
  2. בחברות שהינן מוסד כספי לדוגמא חברות payments כאשר הן רוכשות שרותים והמנגנן חל אזי תוצאת המס הינה שהן צריכות לשלם את המס על העיסקאות, אך יכולת קיזוז מע”מ התשומות מוגבל (ליחס של המכירות בתוך ה-EU ומחוץ ל-EU).
  3. מנגנון Reverse Charge חל כאמור רק על חברות בתוך הארגון. כך שבמידה וחברה ישראלית מוכרת שרותי פיתוח לחברה קפריסאית לדוגמא, במקרה זה מבחינת החברה הישראלית חל מע”מ בשיעור 0, ומבחינת החברה הקפריסאית, יש לקלוט את החשבונית עם מע”מ 0 (ללא המנגנון)
 

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 78