fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הנהלת חשבונות כפולה או חד צידית ומה שביניהם

Accounting2

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות (הנהח”ש) הינו רישום פעולות היסטוריות של העסק, לצורך ניהול סדור ושקוף של העסק מול הבעלים, ההנהלה, רשויות המס, ובנקים.

הנהלת החשבונות התפתחה אלפי שנים לפני הספירה, החל מבבל העתיקה, דרך יוון, האימפריה הרומית ועד ימינו. בעבר הרישום כלל עסקאות ברטר בצאן וחיטים, על מנת לשלם את המס למושל, וכיום הרישום משמש למגוון רחב של סיבות, החל מרצון הבעלים להבין את מצב העסק והיכן ניתן לשפר ולחסוך, דרך רשויות המס המעוניינות למדוד נכון את הרווחים לשם חישוב המס, ועד לבנקים ומוסדות נותני אשראי הרוצים לדעת ולחשב מה הסיכון במתן האשראי לעסק.

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית (Single-entry system), היא תיעוד רישום ההכנסות וההוצאות של העסק ברמה הכי פשוטה שלו. זאת מערכת ממוחשבת/ידנית הרושמת כל הוצאה והכנסה בשורה נפרדת. זה כמו מחברת שורות שבכל שורה רשמנו את סוג ההוצאה או ההכנסה את הסכום והמטבע, כאשר בסוף תקופה אנחנו נפיק דוח הכנסות והוצאות שהינו הריכוז של ההכנסות וההוצאות. הנהח”ש זאת הינה הפשוטה ביותר והיא מתאימה לעוסקים פטורים, ולעסקים קטנים.

בהנהח”ש חד צידית יש מידע על ההכנסות וההוצאות, אולם לא ניתן לקבל מידע פיננסי רב הקיים בהנהח”ש כפולה כגון מה המצב הבנקים ומה יתרות הספקים והלקוחות.

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה (Double-entry system), היא תיעוד רישום פיננסי מקיף של העסק, הכולל לא רק הכנסות והוצאות, אלא גם בנקים, נכסים, התחייבויות והון עצמי. שיטת רישום זאת כרוכה בעבודה רבה יותר מהנהח”ש צידית, אולם היא נותנת תמונה מקיפה וטובה יותר של מצב העסק. למעשה הנהלת חשבונות כפולה הינה מעגל סגור של הפעילות הפיננסית של העסק, כך שניתן לעלות על שגיאות וטעויות, ולקבל גם מאזן בוחן מפורט בסוף תקופה

יתרונות וחסרונות הנהח”ש כפולה לעומת צידית

  • הנהח”ש כפולה נותנת מידע מלא לגבי בנקים ספקים ולקוחות, כך שניתן לבדוק לדוגמא את התנועות הלא מותאמות של הבנק, ולקבל תמונה מלאה לגבי תקבולים שטרם התקבלו, צ’קים שנתנו ולא נפרעו, תנועות שגויות ועוד.
  • דוח תזרים מזומנים שהוא אחד הדוחות החשובים בעסק, יתן לנו תמונה טובה יותר בהנח”ש כפולה, שכן הוא מתעד את כל תנועות הבנק, לעומת צידית שאינה מתעדת תנועות בנק.
  • הנהח”ש כפולה כרוכה בעבודה רבה יותר, שכן היא כוללת רישום כפול של כל תנועה.

מס הכנסה – הוראות ניהול ספרים

ניהול ספרי חשבונות נקבע בתקנות מס הכנסה הוראות ניהול ספרים, התקנות קובעות לגבי עסקים שונים מה ה”ספרים” שעליהם לנהל (את המושג ספרים שכחו לעדכן למודול במערכת הנהח”ש…)

כך לדוגמא נקבע בהוראות ניהול ספרים שיצרן שמחזור עסקין עולה על 10,100,000 ש”ח (כך במקור) חייב לנהל מערכת הנהח”ש כפולה הכוללת ספר קופה, ספר תנועות מלאי, קבלות חשבוניות תעודות משלוח ודו”ח יצור.
כך שמס הכנסה קובע בתקנות קריטריונים שונים לניהול העסק לפי:

  •  סוג העיסוק (בעל מקצוע חופשי, יצרן, רופא וכו’)
  • מחזור העיסקאות
  • מספר עובדים

אז מה מתאים לעסק שלי חד צידי או כפולה

לעיתים פקודת מס הכנסה – הוראות ניהול ספרים מחליטה עבורנו מראש כיצד לנהל את הספרים האם חד צידי או כפולה.
חברות חייבות בכפולה לפי חוק החברות סעיף 154 , כנ”ל עמותות.
לעיתים יש לנו מרחב פעולה להחליט לבד האם לנהל באופן חד צידי או כפולה. לדוגמא חנות עם מחזור עסקאות של 50 אלף ש”ח בחודש. בעל החנות יכול להחליט כי הוא מעוניין לנהל הנהח”ש כפולה בשביל לקבל תמונת מצב עדכנית של נכסים והתחייבויות של העסק, או שברצונו לחסוך ואז ינהל באופן חד צידי 

לנו באקאונטיקס- AccountX ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול כספים (CFO Services) עבור סטארטפים, חברות הייטק וחברות SaaS, כולל קבלת מענקי פיתוח וצמיחה מהמדינה ועזרה בגיוס הון, מעוניינ/ת לשמוע עוד? קבע/י פגישה לייעוץ. 

LinkedIn
Facebook
Email

Follow Us

ניוזלטר

Post Views: 576